(1)
JYOTI RASHMI. TYPES OF FLAGELLATES WITH A PLANT TYPE OF EXCHANGE AND TYPES OF FLAGELLATES WITH AN ANIMAL TYPE OF EXCHANGE. ijmras 2020, 3, 01-13.